Firma Przyjazna Nauce - logo 

| O inicjatywie | Certyfikat | Kontakt |


 

Firma Przyjazna Nauce to inicjatywa nakierowana na wzmocnienie partnerskich więzi oraz rozwój twórczych relacji
pomiędzy sferą nauki i praktyki gospodarczej.

Jej celem jest promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw, które aktywnie angażują się
w działania wspierające prace badawcze prowadzone przez naukowców.

Firmy szczególnie zasłużone w tym zakresie, po udokumentowaniu ich zaangażowania przez instytucję naukowo-badawczą,
otrzymują prestiżowy certyfikat i tytuł Firmy Przyjaznej Nauce. Stanowi on wyraz uznania środowiska naukowego wobec
wkładu podmiotów gospodarczych w rozwój badań naukowych.

FPN jest przedsięwzięciem o zasięgu międzynarodowym - istnieje możliwość wydania certyfikatu również w języku angielskim.

Jeśli jesteś pracownikiem naukowym i prowadzić prace badawcze we współpracy z biznesem
zaproponuj, aby Twój partner dołączył do grona
Firm Przyjaznych Nauce | Science Friendly Companies

Korzyści dla przedsiębiorstw: Korzyści dla instytucji naukowych:
  • otrzymanie prestiżowego certyfikatu i tytułu budującego pozytywny wizerunek firmy na rynku,
  • integracja z działaniami podejmowanymi na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu,
  • możliwość umieszczenia certyfikatu oraz notatki promocyjnej na stronie internetowej firmy, w mediach społecznościowych oraz np. prasie i mediach branżowych,
  • udokumentowanie współpracy ze sferą nauki przydatne przy ubieganiu się o różnego rodzaju granty, dotacje, czy postępowania przetargowe,
  • wzmocnienie relacji ze światem nauki skutkujące rozwojem działalności innowacyjnej i siły przetargowej firmy.
  • możliwość wyrażenia uznania dla partnerów ze sfery gospodarczej za udział w pracach badawczych,
  • pełna personalizacja certyfikatu i dostosowanie go do specyfiki instytucji naukowej oraz projektu naukowo-badawczego,
  • udokumentowanie współpracy z biznesem przydatne w ocenie aktywności jednostek i pracowników naukowych,
  • wzmocnienie i utrwalenie relacji ze światem biznesu skutkujące wzrostem zakresu i jakości prowadzonych prac naukowo-badawczych.

 

Pomysłodawcami inicjatywy są partnerzy ze świata nauki oraz biznesu, wspólnie realizujący prace badawcze: 

Sfera biznesu: 
Sfera nauki: 

Paweł Cebula

Firma Kompasja

www.kompasja.pl   |   www.fotodruki.pl
biuro@kompasja.pl

Dr hab. inż. Marek Matejun

Katedra Zarządzania,
Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka

www.matejun.pl   |   matejun@p.lodz.pl


Serdecznie zapraszamy do współpracy!